EnergiePrestatieCertificaten

 

 

 

EnergieAudit

 

 

EPB Certificaat Brussels Gewest

IsolatieAdvies

Service voor Immo-kantoren

Thermische dakstudie

Radiatorfolie

Thermografisch onderzoek

Ecocheques

Disclaimer

 

 

 

 

 

EnergiePrestatieCertificaten (EPC)

*Geschiedenis

Op 16 december 2002 werd de Europese richtlijn 2002/91/EG betreffende de energieprestaties van gebouwen goedgekeurd. De richtlijn legt aan de lidstaten op om vanaf 2006 minimumeisen op te leggen aan de energieprestaties van nieuwe gebouwen en bestaande grote gebouwen. Daarnaast vermeldt de richtlijn ook de verplichting van het energieprestatiecertificaat bij bouw, bij verkoop en verhuur van gebouwen en bij publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 1000 m².

Het doel van de richtlijn is het stimuleren van verbeterde energieprestaties van gebouwen in de lidstaten.

*Wettelijk kader in Vlaanderen

De omzetting van een gedeelte van deze richtlijn naar Vlaamse wetgeving gebeurde met het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008 houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur (type A) en de uitvoering van de energieaudit (type B).

Het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen (type C) wordt geregeld met het besluit van de Vlaamse regering betreffende de invoering van het energieprestatiecertificaat bij publieke gebouwen van 20 april 2007.

Het toepassingsgebied van het EPC bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen, zoals kantoren, winkels, ...(type D) werd vastgelegd met het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008.

*Soorten en datum van invoering

We onderscheiden 3 verschillende soorten certificaten: het EPC residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur (type A), het EPC voor publieke gebouwen (type C) en het EPC voor niet-residentiele gebouwen (type D).

Het EPC type A -dat 10 jaar geldig blijft- drukt de energetische kwaliteit van een woning uit aan de hand van een kengetal en kan enkel opgemaakt worden door erkende energiedeskundigen type A. Hiermee kan de energetische prestatie van de gebouwen onderling vergeleken worden. Daarnaast staan op het EPC ook een aantal -informatieve- energiebesparende aanbevelingen vermeld. Met het EPC hebben de toekomstige bewoners zicht op de energetische kwaliteit van hun woning. Sinds 1 november 2008 is dit verplicht bij verkoop en sinds 1 januari 2009 bij verhuur.Klik hier voor een voorbeeldepc.

Tegen uiterlijk 1 januari 2009 moeten alle gebruikers van publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000 m² een EPC type C voor publieke gebouwen laten opmaken door een erkend energiedeskundige type C. Het energieprestatiecertificaat kent aan het gebouw een kengetal toe, waardoor de gebruiker informatie krijgt over de energetische kwaliteit van het gebouw en het moet worden uitgehangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats.

Het EPC type D bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen, zoals kantoren, winkels, ... zal niet voor eind 2011 ingevoerd worden en een exacte datum is nog niet bekend. Niet-residentiële gebouwen worden omschreven als zijnde alle gebouwen behalve
- residentiële gebouwen;
- alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50m²;
- tijdelijke gebouwen die niet langer dan twee jaar worden gebruikt;
- gebouwen die gebruikt worden voor erediensten en religieuze activiteiten;
- industriepanden;
- werkplaatsen;
- niet voor bewoning bestemde gebouwen van een landbouwbedrijf.

*Onze erkenning

P Geens Consult bvba is erkend door het Vlaams Energie Agentschap (VEA) als energiedeskundige type A, B en C met erkenningsnummer EP10983. In die hoedanigheid is P Geens Consult bvba gemachtigd door het VEA om EnergiePrestatieCertificaten (EPC) af te leveren voor residentiele gebouwen (woningen en appartementen - type EPC A) en publieke gebouwen (type EPC C). Voor type D moeten we nog wachten op erkenningscriteria, maar we zullen ook deze erkenning bekomen zodra de modaliteiten bekend gemaakt worden door de Vlaamse regering.

Alle mogelijke informatie betreffende EPC kan U vinden op de website van het VEA