EnergiePrestatieCertificaten

 

 

 

EnergieAudit

 

 

EPB Certificaat Brussels Gewest

IsolatieAdvies

Service voor Immo-kantoren

Thermische dakstudie

Radiatorfolie

Thermografisch onderzoek

Ecocheques

Disclaimer

 

 

 

 

 

EPC Type A voor residentiele gebouwen

Wetgevend kader

Op 11 januari 2008 gaf de Vlaamse Regering de goedkeuring aan het Besluit betreffende de invoering van het EPC residentiele gebouwen bij verkoop en verhuur. Vanaf 1 november 2008 moet elke wooneenheid die verkocht wordt of te koop wordt aangeboden een EPC hebben. Hetzelfde geldt voor verhuur vanaf 1 januari 2009. Concreet betekent dit dat momenteel elke wooneenheid die gaat te koop of te huur aangeboden worden verplicht een EPC MOET hebben, en dit nog voor de woning op de markt komt.

Toepassingsgebied

Een apart EPC moet afgeleverd worden voor elke wooneenheid die beschikt over de nodige woonvoorzieningen om autonoom te kunnen functioneren. Dit houdt in dat naast een leefruimte ook een eigen toilet, douche of bad en keuken moeten aanwezig zijn. Dus appartementen, eensgezinswoningen, studio's, serviceflats, ... vallen hieronder. Collectieve gebouwen (bv. studentenkoten) moeten een EPC hebben voor het volledige gebouw. Een woning met een niet-residentieel gedeelte (bv. kapsalon of tandartsenpraktijk) mag een EPC laten opmaken voor het volledige gebouw indien het beschermd volume van het niet-residentiele gedeelte < 800m³ en <50% van het volledige beschermd volume.

Het kengetal

Het kengetal op het EPC geeft een karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik per m² bruikbare vloeroppervlakte. Het is 100% gebouwgerelateerd en gaat uit van een standaard klimaat in Vlaanderen en standaard gebruiker en houdt dus geen rekening met aantal bewoners en electrische apparaten of verlichting. Een voorbeeld zie je hier.

Wie mag het EPC afleveren?

Het EPC mag enkel afgeleverd worden door een door het VEA erkende energiedeskundige type A. P Geens Consult bvba is erkend met erkenningsnummer EP10983.

Procedure opmaak EPC

* Verkoper/verhuurder neemt contact op met ons via mail, telefoon of offerteformulier.

* Wij maken een afspraak om de opmetingen ter plaatse te doen.

* Wij maken naderhand alle berekeningen en voeren alle gegevens in de certificatiesoftware in

* Het EPC wordt aangemaakt en afgeleverd.

* De verkoper/verhuurder legt het EPC voor aan kandidaat kopers/huurders.

Een gedetailleerde beschrijving van hoe we te werk gaan kan je hier vinden.

Controles

Het VEA voert intensieve controles uit naar de aanwezigheid van het EPC. De verkopen of verhuurder die niet in orde is met de wetgeving en het verplichte EPC niet kan voorleggen kan een boete opgelegd krijgen van 500 tot 5.000 €. Wilt U zich zo snel mogelijk in regel stellen en het risico op een boete vermijden, vul dan het offerteformulier in of stuur een mail met Uw gegevens. Na de aanvaarding van onze offerte door U hebt U binnen de 2 weken het EPC in Uw bezit.

Ook de kwaliteit van het afgeleverde EPC wordt door het VEA gecontroleerd. Indien het niet overeenstemt met de werkelijkheid kan het EPC ingetrokken worden. U hebt er dus alle belang bij Uw EPC te laten opmaken door een professionele partner. Als full time adviesbureau inzake energie en isolatie garandeert P Geens Consult bvba U een correct en waarheidsgetrouw EPC.

Onze Prijzen EPC

Hieronder kan U een overzicht vinden van richtprijzen inclusief 21% BTW (en er worden geen verplaatsingskosten aangerekend binnen een zone van 15km. rond Duffel) die wij hanteren voor de opmaak en aflevering van het EPC.

Studio : 175 €

Appartement : 200 €

Rijwoning : 225 €

Half-open bebouwing : 250 €

Open bebouwing : 275 €

Deze prijzen zijn indicatief en afhankelijk van de constructie (dakkapellen, insprongen, aanbouwen, ...) kan de effectieve prijs lager of hoger uitvallen. Na Uw offerteaanvraag zullen wij de effectieve prijs bevestigen via mail, telefoon of per brief. Volumekortingen kunnen gegeven worden aan bv. makelaars, huisvestingsmaatschappijen of eigenaars flatgebouwen. Stuur een mail om een afspraak te maken voor meer details.