EnergiePrestatieCertificaten

 

 

 

EnergieAudit

 

 

EPB Certificaat Brussels Gewest

IsolatieAdvies

Service voor Immo-kantoren

Thermische dakstudie

Radiatorfolie

Thermografisch onderzoek

Ecocheques

Disclaimer

 

 

 

 

 

EPC Type C Publieke gebouwen

Wetgevend kader

Vanaf 1 januari 2009 moet elk publiek gebouw >1.000 m² vloreoppervlakte in Vlaanderen een EPC publieke gebouwen hebben. Bovendien moet dit uitgehangen worden op een zichtbare plaats. Vanaf 1 januari 2012 is dit ook verplicht voor gebouwen > 500 m².

Toepassingsgebied

Elk bestaand publiek gebouw of gebouwen voor publieke dienstverlening, dus in gebruik door publieke organisaties, met een oppervlakte > 500 m² moet een EPC Type C hebben. Een (limitatieve) opsomming van dit soort gebouwen: scholen, gemeentehuizen, musea, biblioteken, stations, postkantoren, sporthallen, OCMW gebouwen, rusthuizen, ziekenhuizen,...Bij twijfel stel ons gerust de vraag. Vermits het EPC afgeleverd wordt op basis van gemeten verbruik is er dus een nieuw EPC nodig binnen de 15 maanden nadat een nieuwe huurder het gebouw betrekt.

Het kengetal

Het energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen drukt de energetische kwaliteit van het gebouw uit aan de hand van een kengetal dat wordt berekend op basis van de bruikbare vloeroppervlakte en de energieverbruiken van exact één jaar. Op het energieprestatiecertificaat zal de energieprestatie van het gebouw vergeleken worden met de referentiewaarde van gelijkaardige gebouwen door het kengetal te positioneren op een kleurenbalk (ziehier een voorbeeldcertificaat).

Daarnaast worden op het energieprestatiecertificaat ook energiebesparende adviezen vermeld die niet verplicht uit te voeren zijn voor de gebruiker.

Wie mag het EPC afleveren?

Het EPC mag enkel afgeleverd worden door een door het VEA erkende energiedeskundige type C. P Geens Consult bvba is erkend met erkenningsnummer EP10983.

Procedure opmaak EPC

* Gebruiker publiek gebouw neemt contact op met ons via mail, telefoon of offerteformulier.

* Wij maken een afspraak om de opmetingen ter plaatse te doen.

* Wij noteren alle meterstanden en meten bruikbare vloeroppervlakte op

* Exact 1 jaar later worden de meterstanden opnieuw genoteerd

* Het EPC wordt aangemaakt en afgeleverd.

* De gebruiker hangt het EPC op een goed zichtbare publieke plaats

Controles

Het VEA voert intensieve controles uit naar de aanwezigheid van het EPC. De gebruiker die niet in orde is met de wetgeving en het verplichte EPC niet kan voorleggen kan een boete opgelegd krijgen van 500 tot 5.000 €. Wilt U zich zo snel mogelijk in regel stellen en het risico op een boete vermijden, vul dan het offerteformulier in of stuur een mail met Uw gegevens. Na de aanvaarding van onze offerte door U hebt U zo snel mogelijk het EPC in Uw bezit.

Ook de kwaliteit van het afgeleverde EPC wordt door het VEA gecontroleerd. Indien het niet overeenstemt met de werkelijkheid kan het EPC ingetrokken worden. U hebt er dus alle belang bij Uw EPC te laten opmaken door een professionele partner. Als full time adviesbureau inzake energie en isolatie garandeert P Geens Consult bvba U een correct en waarheidsgetrouw EPC.

Onze prijzen EPC Type C

Gezien de grote verscheidenheid aan publieke gebouwen dient elke aanvraag apart bekeken te worden en zal de prijs hoofdzakelijk afhangen van de complexiteit van de te berekenen oppervlakte. Bij het opmeten van de vloeroppervlakte wordt een voorschotfactuur opgemaakt tbv 50 % van de totaalprijs. De saldofactuur komt samen met het EPC.

Vraag langs deze weg Uw offerte!