EnergiePrestatieCertificaten

 

 

 

EnergieAudit

 

 

EPB Certificaat Brussels Gewest

IsolatieAdvies

Service voor Immo-kantoren

Thermische dakstudie

Radiatorfolie

Thermografisch onderzoek

Ecocheques

Disclaimer

 

 

 

 

 

EPC Type D Niet-residentiele gebouwen

Het EPC bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen, zoals kantoren, winkels, ... zal niet voor eind 2011 ingevoerd worden. De concrete invoerdatum van het EPC bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen is nog niet bekend.

Een EPC bij verkoop of verhuur van een niet-residentieel gebouw zal opgemaakt worden door een erkende energiedeskundige type D. Ook concrete informatie over de opleidingen tot energiedeskundige type D of over de certificatiesoftware is nog niet bekend.

Onder meer het toepassingsgebied van het EPC voor niet-residentiële gebouwen werd met het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 (publicatie in Belgisch Staatsblad op 2 maart 2009 (pdf, 92,84kB) wel al vastgelegd. 

In dit besluit worden niet-residentiële gebouwen omschreven als zijnde alle gebouwen behalve
- residentiële gebouwen;
- alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50m²;
- tijdelijke gebouwen die niet langer dan twee jaar worden gebruikt;
- gebouwen die gebruikt worden voor erediensten en religieuze activiteiten;
- industriepanden;
- werkplaatsen;
- niet voor bewoning bestemde gebouwen van een landbouwbedrijf.

Volgens dit besluit zouden dus ook de publieke gebouwen die niet onder de EPC Type C vallen (< 1.000 m² vloeroppervlakte) onder het type D vallen. De bevestiging hiervan zal evenwel pas later volgen.

Onder verkoop verstaat men de zuivere verkoop van het geheel in volle eigendom. Met verhuur bedoelt men de handelshuur, de gewone huur voor zover het gaat over een verhuur over een periode van meer dan twee maanden, de onroerende leasing en de concessies.

We houden U op de hoogte zodra er meer duidelijkheid is over de effectieve invoering van het type D.