EnergiePrestatieCertificaten

 

 

 

EnergieAudit

 

 

EPB Certificaat Brussels Gewest

IsolatieAdvies

Service voor Immo-kantoren

Thermische dakstudie

Radiatorfolie

Thermografisch onderzoek

Ecocheques

Disclaimer

 

 

 

 

 

Over ons

P Geens Consult bvba is een onafhankelijk adviesbureau, erkend bouwpartner bij het VIBE, dat zich zowel richt op particuliere clienten als op KMO's, lokale overheden, maatschappijen voor sociale huisvesting en andere openbare dienstverleners.

Hoofdaktiviteit is adviesverlening naar deze klanten toe met het oog op het realiseren van energiebesparende maatregelen. Uiteraard zal steeds de actueel toepasselijke subsidieregelgeving en de vigerende lokale wetgeving in acht genomen worden.

Dit kan gaan van het afleveren van de wettelijk verplichte energieprestatiecertificaten (waar steeds aan de klant een bijkomend mondeling of schriftelijk advies ter verbetering van de energetische prestatie van het gebouw zal gegeven worden), een energiescan waar de volledige woning op een (energie)kritische wijze overlopen wordt, een gedetailleerde energieaudit conform de Energie Advies Procedure van het Vlaams Energie Agentschap of een thermografisch onderzoek met de warmtecamera om constructiefoutjes, koude bruggen en andere zwakke punten bloot te leggen.

Bovendien kan P Geens Consult bvba als gecertificeerd isolatiedeskundige een gedetailleerd onafhankelijk advies geven aangaande isolatietechnieken en -materialen rekening houdende met de aard en toestand van de woning of gebouw. Indien gewenst kan de isolatie ook geleverd worden met een deskundige uitleg over plaatsing en behandeling van de gebruikte materialen voor de doe-het-zelver.

De maatschappelijke zetel van P Geens Consult bvba is gevestigd aan de Bruggelanden 20 te 2570 Duffel en is telefonisch te bereiken op 0492.63.00.10 of per fax op 015.31.80.26