EnergiePrestatieCertificaten

 

 

 

EnergieAudit

 

 

EPB Certificaat Brussels Gewest

IsolatieAdvies

Service voor Immo-kantoren

Thermische dakstudie

Radiatorfolie

Thermografisch onderzoek

Ecocheques

Disclaimer

 

 

 

 

 

Energiescan

* Wat is een energiescan?

Een energiescan is de "light" versie van de grondige audit met de EAP procedure. Met een scan gaan we geen opmetingen doen maar gaan we de volledige woning bekijken met een energiebesparende bril.

* Wat zijn de voordelen?

Naast gebouwschil en verwarming/sanitair warm water wordt ook gekeken naar andere electrische verbruikers (toestellen en verlichting) en krijgt U een globaal beeld van besparingspotentieel voor de volledige woning. En in tegenstelling tot de gratis scans die aangeboden worden door de netbeheerders bent U bij ons wel 100% zeker dat U een energie- en isolatiedeskundige over de vloer krijgt.

* Hoe verloopt de scan?

De samenstelling van daken, muren en vloeren worden aan een kritische blik onderworpen en afhankelijk van de toestand worden er maatregelen opgesomd. Daarna komen ramen en deuren aan bod.

Na de gebouwschil wordt gekeken naar de aard en kwaliteit van de ruimteverwarming en sanitair warm water. Hier nemen we de produktie-elementen (ketels), transport (pompen), regelelementen (thermostaten, kranen) en de afgifte-elementen (radiatoren) onder de loep.

Daarna kijken we naar de electrische toestellen en de verlichting van de woning.

Van dit alles wordt een rapport opgemaakt waarin gedetailleerd overlopen wordt wat de mogelijkheden zijn, waar prioriteit moet aan gegeven worden, wat de kostprijs van elke maatregel ongeveer is en waar en hoe subsidies kunnen verkregen worden. En voor maatregelen naar isolatie toe zal aangegeven worden welke materialen best genomen worden met toevoeging van hun prijs.

* Prijzen energiescan

Een energiescan kan al vanaf 125 € / voor een offerte stuur een mail of vul het offerteformulier in.