EnergiePrestatieCertificaten

 

 

 

EnergieAudit

 

 

EPB Certificaat Brussels Gewest

IsolatieAdvies

Service voor Immo-kantoren

Thermische dakstudie

Radiatorfolie

Thermografisch onderzoek

Ecocheques

Disclaimer

 

 

 

 

 

EPB Certificaten Brussels Gewest (EPB)

*Geschiedenis

Op 16 december 2002 werd de Europese richtlijn 2002/91/EG betreffende de energieprestaties van gebouwen goedgekeurd. De richtlijn legt aan de lidstaten op om vanaf 2006 minimumeisen op te leggen aan de energieprestaties van nieuwe gebouwen en bestaande grote gebouwen. Daarnaast vermeldt de richtlijn ook de verplichting van het energieprestatiecertificaat bij bouw, bij verkoop en verhuur van gebouwen en bij publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 1000 m².

Het doel van de richtlijn is het stimuleren van verbeterde energieprestaties van gebouwen in de lidstaten.

*Wettelijk kader in het Brussels Gewest

De omzetting van een gedeelte van deze richtlijn naar Brusselse wetgeving gebeurde met het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 houdende de invoering van het EPB certificaat voor wooneenheden en tertiaire gebouwen.

 

*Soorten en datum van invoering

We onderscheiden 2 verschillende soorten certificaten: het EPB certificaat wooneenheden bij verkoop en verhuur en dit voor tertiaire gebouwen.

Het EPB certificaat wooneenheden -dat 10 jaar geldig blijft- drukt de energetische kwaliteit van een woning uit aan de hand van een kengetal en kan enkel opgemaakt worden door erkende certificateurs. Hiermee kan de energetische prestatie van de gebouwen onderling vergeleken worden. Daarnaast staan op het EPB ook een aantal -informatieve- energiebesparende aanbevelingen vermeld. Met het EPB hebben de toekomstige bewoners zicht op de energetische kwaliteit van hun woning. Sinds 1 mei 2011is dit verplicht bij verkoop en sinds 1 november 2011.

 

*Onze prijzen

Volgende vaste prijzen inclusief BTW worden door ons gehanteerd:

- appartementen 300 €

- rijwoningen 350 €

- half-open of open bewouwing 400 €

- zeer grote gebouwen: op aanvraag